CANLI YAYINVİDEOLARFOTOĞRAFLAR

Denklik İşlemleri İle Adım Adım Antrenörlüğe

Denklik İşlemleri İle Adım Adım Antrenörlüğe

Duyuru tarihi: 22 July 2024 Monday

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulları
mezunları ile Üniversitelerin Türk musikisi Devlet konservatuarı, Devlet konservatuarı Türk
halk oyunları bölümü ile modern dans bölümü lisans mezunlarının Antrenör Eğitimi
Yönetmeliğinin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince yapacakları antrenör belgesi başvuru ve
denklik işlemleri başlamıştır
Ön başvurusu yapılan branş için transkriptinizin aslını veya noter onaylı tasdikli suretinin (her
sayfada ıslak imza olmayan ve mührü okunmayan evrak kabul edilmeyecektir) federasyona
gönderilmesi gerekmektedir. Federasyonlar tarafından transkript ve ön başvurusu onaylanan
adaylardan temel eğitim ve uygulama eğitim muafiyeti olanların belgeleri e-Devlet Kapısı
Spor Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenecektir.
Muafiyetlerine göre belge alacakların aşağıda yer alan yönlendirme kılavuzunu incelemeleri
ve denklik formunu doldurarak Federasyonumuza başvuru yapmaları gerekmektedir. Denklik
başvuruları için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, başvurular Spor Bilgi Sistemi üzerinde
sürekli açık halde bulunmaktadır.
 Denklik başvurusuna Federasyon onayı verildikten sonra Spor Genel Müdürlüğü tarafından
onay verilecek olup sonrasında verilen referans numarası ile Türk Ekonomi Bankasına
denklik ücreti yatırılacaktır.
Muafiyetlerine göre belge alacakların süreçleri aşağıdaki infografide verilmiştir. 

Fotoğraflar

Diğer Bölüm Mezunları 2 Dönem.docx  (Boyut: 0.01 MB)
Diğer Bölüm Mezunları 1 Dönem.docx  (Boyut: 0.01 MB)
Antrenörlük Uzmanlık.docx  (Boyut: 0.01 MB)
Antrenörlük 1 Dönem.docx  (Boyut: 0.01 MB)
Denklik Başvuru Yönlendirme Kılavuzu (1).pdf  (Boyut: 1.10 MB)